Contact our School

 

Mr.Ch.Vijaya Ratnam, Principal
Kendriya Vidyalaya, No.1, 

Air Force Station Sambra  

Belagavi - 591 124.
Karnataka State

Lok Sabha Constituency: BELAGAVI
Phone : 0831-2562316

Email : kvsambra@gmail.com 

 

 

Air Commodore Arun Bhaskar Gupta
Station Commander & Chairman
Kendriya Vidalaya AFS Sambra,
Belagavi - 591 124.
Karnataka State
Phone : 0831-2563977

                                    

                                                     

          

 

Regional Office

Kendriya Vidyalaya Sanathan
Opposite
 Naga Threatre 

Bangalore - 560 042
Phone : 080-25301227
Fax     : 080-25578487
Web Site :
 
www.kvsrobangalore.org

KVS Head Quarters
Kendriya Vidyalaya Sanathan
No.18, Institutional Area
Shaheed Jeet Singh Marg
New Delhi - 110 016.
Phone : 011-26858566
Fax     : 011- 26514179

Website : www.kvsangathan.nic.in

 

             

                                          Route MAP to reach K V Sambra